Fisioteràpia

Un espai de benestar i salut, al teu abast!

El nostre servei d’estètica està centralitzat a les instal·lacions del CEM l’Espanya Industrial, mentre que podeu disposar del servei de fisioteràpia tant a l’Espanya Industrial com a la Bordeta.

valoracio

Valoració funcional

Valoració completa de l’aparell locomotor dirigida a trobar i tractar la causa del dolor des de l’origen. La sessió constarà de dues parts: la part principal serà la valoració de la persona abonada a partir de l’anamnesi, la valoració estàtica i dinàmica. A la segona part s’explicarà al pacient les pautes que ha de seguir.

programa

Programa personalitzat de rehabilització a l’àrea de fitness

Per aquest programa és condició indispensable realitzar una valoració funcional per valorar la condició física global de la persona. Amb la informació recollida, crearem un programa adaptat a les patologies i/o necessitats de l’usuari i amb propostes per realitzar l’activitat física més adient.

control

Control Fisioteràpia (2a. visita)

Aquest control es realitza després de la valoració funcional per valorar els resultats de l’activitat física o programa de rehabilitació recomanats.

massatges-fisio

Massatges

Relaxants, terapèutics o descontracturants a esquena, cames o complet

recuperaciofuncional

Recuperació funcional

Tractament basat en la teràpia manual, física i mecànica. El tractament es farà en relació a les patologies i/o disfuncions detectades a la valoració funcional, fet pel qual serà condició indispensable haver realitzat aquest servei prèviament.