Notícia web bones pràctiques energètiques

Protocol de bones pràctiques ambientals i energètiques

Us presentem el Protocol de bones pràctiques ambientals i energètiques del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, un document que recull el compromís de la nostra organització per avançar cap a una gestió sostenible en totes les àrees de treball i, especialment, en els equipaments que gestionem.

 

Aquest protocol té com a objectiu sensibilitzar sobre la necessitat d’impulsar accions de sostenibilitat i, també, de reduir els consums energètics i les emissions mediambientals.

 

 

Des del 2018, el Secretariat participa en la Marató d’emergència climàtica, una iniciativa que té com a objectiu reduir els consums d’aigua i energia i sensibilitzar la població sobre la necessitat de fer un consum energètic responsable. Les accions impulsades han representat un estalvi significatiu i han acabat consolidant-se en el dia a dia de les instal·lacions, al mateix temps que les campanyes de sensibilització han contribuït a travar les necessàries complicitats tant entre les persones treballadores com en les persones usuàries dels equipaments.

Per tant, la col·laboració i el compromís de les empreses proveïdores, la plantilla del Secretariat i les persones usuàries de les instal·lacions són elements clau per seguir avançant en la sostenibilitat ambiental.

A la tardor del 2022, el Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta ha elaborat un Protocol de bones pràctiques ambientals i energètiques. Aquest protocol no és un document tancat, sinó que és un punt de partida que es pot modificar i adaptar a les diverses necessitats.

 

Objectiu

L’objectiu del protocol és reduir els consums energètics i les emissions mediambientals i, d’aquesta manera, les despeses associades.

Aquest objectiu es pretén aconseguir mitjançant tres estratègies:

  • Foment de l’ús racional dels equips consumidors i ajustar-los a les necessitats.
  • Eliminació o reducció dels consums quan hi hagi aquesta possibilitat.
  • Reducció al màxim de les emissions i els residus.

 

Estructura

El document s’estructura en dues parts:

  • Criteris genèrics de bones pràctiques energètiques i mediambientals.
  • Accions específiques de cada apartat ressenyats en aquest protocol a cada centre.

 

VOLS SABER-NE MÉS? DESCARREGA EL DOSSIER AQUÍ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone